Annehem Fastigheter börjar handlas på Nasdaq Stockholm idag

Idag är första dag för handel i Annehem Fastigheters B-aktie på Nasdaq Stockholm. Därmed har bolaget påbörjat sin tillväxtresa som helt oberoende efter separationen från Peab.

Peabs aktieägare beslutade den 12 november 2020 vid en extra stämma att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab. En aktie i Peab medförde rätt till en aktierätt av samma slag i Annehem Fastigheter, varvid fem aktierätter gav rätt till en aktie av samma slag i Annehem Fastigheter.

Idag börjar handeln i Annehem Fastigheters B-aktie på Nasdaq Stockholm.

– Idag är en stor dag för både Peab och Annehem Fastigheter. Dagens börsnotering är ett kvitto på Peabs arbete med att skapa och synliggöra värden i verksamheten, samtidigt som vi ytterligare har tydliggjort vår kärnverksamhet och roll som samhällsbyggare i Norden. För Annehem Fastigheter, som också har en väldefinierad verksamhet och en tydlig tillväxtplan, markerar den här dagen starten på en mycket spännande resa inom fastighetsbranschen, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Annehem Fastigheter är ett tillväxtdrivet fastighetsbolag inriktat på kommersiella-, samhälls- och bostadsfastigheter i de nordiska tillväxtregionerna Stockholm, Skåne, Göteborg samt Helsingfors och Oslo.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Dela det här på: