Långsiktigt incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program.

För 2018-2020 har ett LTI-program lanserats med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. Programmet riktar sig till cirka 500 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävs att den anställde är kvar i anställning den 31 december 2020. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall (inklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningshavare är den övre gränsen (inklusive sociala avgifter) 15-35 procent av fast årslön, beroende på befattning. Utfall av LTI-programmet ska placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien. För 2019 uppgick kostnaden för LTI-programmet till 63 Mkr (94) inklusive sociala avgifter.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.