Långsiktigt incitamentsprogram

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program.

För 2015–2017 lanserades ett LTI-program med årliga avsättningar baserade på uppfyllnad av rörelsemarginalmål för koncernen. Avsättningarnas storlek var kopplade till det totala årliga utdelningsbeloppet till aktieägarna. Programmet riktade sig till cirka 500 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävdes att den anställdes anställning var obruten per den 31 december 2017. För ledande befattningshavare och verkställande direktören var maximalt årligt utfall (inklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningar var den övre gränsen (inklusive sociala avgifter) 15–35 procent av fast årslön, beroende på befattning. Utfall av LTI-programmet placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien, eller som alternativ, tas ut som kontant lön under 2018. För 2017 uppgick kostnaden för LTI-programmet till 83,5 Mkr (66) inklusive sociala avgifter.

För 2018–2020 lanseras ett nytt LTI-program med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. Programmet riktar sig till cirka 500 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävs att den anställde är kvar i anställning den 31 december 2020. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall (inklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. För övriga befattningar är den övre gränsen (inklusive sociala avgifter) 15–35 procent av fast årslön, beroende på befattning. Utfall av LTI-programmet ska placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.