Verkställande direktören

Till verkställande direktören, Jesper Göransson, i Peab AB har för 2017 utgått lön och annan ersättning, inräknat förmåner med totalt 7.116 kkr (5.815). Därutöver har för 2017 rörlig ersättning utgått med 3.270 kkr (1.936) samt avsättning för LTI-program gjorts med 1.806 kkr (1.045), vilken placerats som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Pensionspremier har under året uppgått till 3.250 kkr (2.486).

För verkställande direktören finns en utfästelse som medför pension från 62 års ålder. För denna utfästelse betalas årliga pensionspremier som uppgår till 47 procent av grundlönen. Dessa pensioner är avgiftsbestämda. Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om tolv månadslöner.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.