Ett närproducerat samhällsbygge

Peab är det lokala företaget med stora bolagets resurser. Med våra fyra samverkande affärsområden och 15.000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland säkerställer vi att vi så långt det är möjligt tar vara på lokala resurser. Det gör oss unika.

Pluppar.png

Vi sätter ett värde i att arbeta med en hög andel egna resurser både i form av egen personal men också i form av egna insatsvaror i projekten. På så vis tar vi ett aktivt ansvar i utvecklingen av de orter där vi verkar. Enkelt uttryckt handlar det om att vi arbetar närproducerat. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden  och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt, från ax till limpa om det behövs.

Att vi finns lokalt och kan erbjuda våra kunder en närproducerad produkt är också grunden för  vårt miljö- och klimatarbete. Peab ska vara klimatneutralt 2045. Vi har stakat ut en riktning och vi jobbar efter det vi kallar ”Vägen till miljömålen”. Varje steg, i form av ECO-asfalt, ECO-betong, återbruk av material, förkortade transportsträckor för material genom lokala resurser, tar oss framåt på denna väg och utgör delar av vårt närproducerade samhällsbygge.

 

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på.

Peabandan

Peabandan ger både en historisk tillbakablick och en framtidsutsikt för Peab. Som en röd tråd finns våra kärnvärden: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Ladda ner dokumentet.

Peab sextio år av samhällsbyggande

I sextio år har Peab bidragit till samhällsbygget. Det som 1959 började med två mycket unga bröder, Mats och Erik Paulsson, och en traktor är i dag Sveriges största, och ett av nordens ledande, bygg- och anläggningsföretag.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.