Uppdaterade ordnings- och skyddsregler samt krav på knäppt hakrem på hjälmen – från 1 januari 2022

Peab skärper kraven på personlig skyddsutrustning i Sverige - knäppt hakrem på hjälmen blir obligatorisk 1 januari 2022 på våra arbetsplatser. För din egen säkerhet, knäpp hjälmen idag!

Information in English >>

Implementering av hakrem på hjälmen startade 1 juli 2021.

1 januari 2022:

  • Krav på hakrem för alla på arbetsplatser där hjälm gäller (medarbetare, UE, besökare)
  • Uppdaterade Ordnings- och skyddsregler börjar gälla. OBS, reglerna har setts över och förtydligats, samt ett flertal nya avsnitt har tillkommit. 

Hjälm med hakrem
3- eller 4-punkts hakrem ska användas för bästa skydd. Hakremmen ska vara knäppt under hakan.

Tänk även på:
Justering: Använd rattjustering för bästa komfort och skydd
Skador: Byt ut hjälmen om den är skadad eller har utsatts för yttre påverkan (slag, UV-ljus)
Livslängd: Kontrollera hjälmens livslängd, se markering på hjälmen

Kravet är en del i arbetet med gemensamma arbetssätt för en säkrare byggbransch.
Vi hänvisar även till:

  • Safe Construction Training – branschens gemensamma obligatoriska utbildning
  • Håll Nollans Entreprenörsstandarder(implementeras under 2021-2023)
  • Håll Nollans Byggherrestandard (som många av våra kunder har förpliktat sig till)
  • AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete.