Peab projektering - version 1.0

Organisationen BEAst har tillsammans med Peab, NCC, Skanska, Veidekke och JM tagit fram en branschgemensam standard för att digitalisera och standardisera hanteringen av system- och bygghandlingar. Projektet har finansierats av SBUF.

Stödverktygen för att hantera granskningskommentarer och samverkan i realtid med alla projektdeltagare genom Bluebeam Studio Session finns via Bluebeam Revu Extreme.

Här finner du som inbjuden deltagare:

  • Introduktion och guider till effektivare granskning
  • Bluebeam Revu profil med markeringsverkyg för granskningskommentarer och statushantering
  • PDF Guidelines med exempel för att säkerställa tekniska kvalitén i handlingarna inför granskning
  • Skapa granskningspaket med hyperlänkar och sökbar text

Inbjudan till projektets granskning via Bluebeam Studio Session kommer från respektive ansvarig projekteringsledare.

Guider

Guiderna är även anpassade för mobila enheter.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.