Systemfel ledde till oavsiktliga kreditupplysningar

Den 15 oktober 2021 orsakade ett systemfel att vi på Peab felaktigt tog kreditupplysningar på ett stort antal leverantörer och kunder till bolag inom Peabkoncernen. På omfrågekopian hänvisas formellt till Peab Support AB, som hanterar kund- och leverantörsfakturor för Peabkoncernens alla dotterbolag med våra olika varumärken.

I ett av våra system har vi ett register över kunder och leverantörer till Peabkoncernens alla bolag. En gång om året ska systemet automatiskt skicka iväg en beställning på en kreditupplysning på de leverantörer som bedriver verksamhet i enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag och som har varit aktiva mot något av våra dotterbolag de senaste 24 månaderna. På grund av ett systemfel togs det den 15 oktober en kreditupplysning på samtliga företag i vårt register och inte enbart på aktiva leverantörer, som var avsikten.

När en kreditupplysning tas på en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag så är företaget som utför kreditupplysningen skyldig enligt lag att skicka en omfrågekopia till den omfrågade.

Vi beklagar verkligen det inträffade och vi gör allt vi kan för att en liknande händelse inte ska kunna inträffa igen.

Frågor och svar

 • Har jag blivit utsatt för ett bedrägeri?

  ID-kapning är ett stort problem i samhället och vi förstår oron. Händelsen utgör dock inte ett försök till bedrägeri och ingen information har spridits utanför Peab.

 • Behöver jag som har fått en omfrågekopia göra något?

  Nej, vi har tagit bort den information som felaktigt hämtats in och den tagna kreditupplysningen har ingen påverkan på kreditvärdighet eller rating. Se även längre ned.

 • Varför har ni inte tagit bort kreditupplysningen då den är gjord på felaktiga grunder?

  En kreditupplysning kan dessvärre inte göras ogjord genom att återkallas. Vi har varit i kontakt med Creditsafe som är det bolag som tagit kreditupplysningen på vårt uppdrag och de får enligt lag inte radera en utförd kreditupplysning. Detta på grund av att det måste finnas en spårbarhet kring vad som har gjorts.

 • Påverkar detta min kreditvärdighet eller rating?

  Nej, varken kreditvärdighet eller rating påverkas. Se mer information om detta hos Creditsafe på följande länk. https://www.creditsafe.com/se/sv/kontakt/vanliga-fragor/rating-och-scoring-i-kreditupplysningar.html

 • Vad händer med den data som ni felaktigt erhållit i kreditupplysningen?

  Den data som erhållits genom de felaktiga kreditupplysningarna raderades omgående ur Peabs system.

 • Vilka åtgärder har ni vidtagit för att detta inte ska kunna ske igen?

  Vi har identifierat exakt vad i systemet som varit fel och vi håller nu på och rättar detta så att något liknande inte ska kunna ske igen. Vi bygger dessutom in nya kontroller som ytterligare ska förhindra liknande fel.

 • Vilken information har ni hämtat om min enskilda firma?

  Den information vi har fått och sedan raderat är de uppgifter du finner på omfrågekopian som du fått från Creditsafe.

 • Jag har fått en omfrågekopia trots att min enskilda firma inte har en affärsrelation till Peab. Varför?

  Dessvärre har det också visat sig att de privatpersoner som är, eller har varit, kunder till något av Peabs dotterbolag felaktigt blivit registrerade som företagskunder i vårt system i de fall personnumret också är en enskild firma (där personnummer är lika med organisationsnummer). Även dessa organisationsnummer har det gått iväg en kreditupplysning på. Vi har hittills inte hittat någon kreditupplysning som tagits utan att någon form av relation finns till något av Peabkoncernens många dotterbolag. Till exempel är Lambertsson och Swerock bolag inom Peabkoncernen. Det kan även vara så att du är en underentreprenör och har dragit ditt ID06-kort på en av våra arbetsplatser och på så sätt blivit registrerad i våra register.

Skulle du ha någon ytterligare fråga eller vill ha mer information ber vi dig att skicka ett mail till incident@peab.se och där ange ditt organisationsnummer samt telefonnummer så kommer vi att återkomma till dig så snart vi kan.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.