Säker arbetsmiljö: Kommunikation A och O för skyddsombudet

Som skyddsombud måste man våga säga till när man ser att någon gör fel. - Man kan inte bara gå därifrån och låta det vara, menar Karl Paine Huenupi, skyddsombud i Peab.

I sitt arbete stöter han ibland på mindre önskvärda attityder eller felaktiga beteenden. Då är det viktigt att direkt kunna ta en dialog med personen ifråga.

Varken Karl eller Robert Torgrimsson, även han skyddsombud, tycker det är särskilt svårt att säga ifrån.

− Nej, jag tycker inte att det brukar vara något större problem, det är ju min uppgift att värna om alla mina arbetskamrater, säger Robert.

Han själv är alltid uppmärksam på risker i det dagliga arbetet.

− Vi måste komma ihåg att vi alla är vårt eget skyddsombud, betonar Robert.

Utvecklingen går mot att många nationaliteter samtidigt arbetar på bygg- och anläggningsarbetsplatserna. Det är en naturlig utveckling som också kan innebära vissa utmaningar.

Att t ex inte tala samma språk kan göra arbetsmiljöarbetet knepigare, både när det gäller att förklara säkerhetsrutiner och påverka attityder och beteenden, det är något som Karl lagt märke till.

- Kommunikation är A och O, menar Karl.

Så minskar vi riskerna - skyddsombudens tips

  • Planera bättre
  • Ta inte genvägar för att vinna tid
  • Ta med skyddsombudet tidigt i planeringen
  • Var ditt eget skyddsombud - uppmärksamma riskerna
  • Kommunicera - ser du någon som gör fel, säg till

Säkra arbetsplatser

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer.

Peabs största nordiska arbetsmiljösatsning

Genom aktiviteter som inspirerar och engagerar ökar vi medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser.