Rätt attityd kan rädda liv

En säker arbetsmiljö bygger på en kultur där alla bryr sig om varandra och säger ifrån när man uppmärksammar risker på arbetsplatsen.

− Säkerhetstänket ska inte bara omfatta produktionen utan också förberedelsearbetet. Upptäcker vi brister i planering och projektering kan vi minimera riskerna, säger Susanne Björklund, arbetsmiljöchef inom affärsområde Industri. Beställaren har också en viktig roll.

Varje år genomför Peab en arbetsmiljövecka där syftet bland annat är att skapa dialog och engagemang för arbetsmiljöfrågor. Fokus ligger på hur man tillsammans gör arbetsplatserna säkra och att alla reflekterar över vad de personligen kan och ska bidra med. Allas engagemang och medverkan i arbetet med arbetsmiljön är avgörande.

Hur kan man skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö?

- Att stanna upp, tänka efter hur man kan utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt och inte bli hemmablind är mitt bästa tips för en säker arbetsmiljö, säger Susanne Björklund.

− Hela kedjan måste vara med, från beställare via projektörer och ända ut på arbetsplatsen, till våra egna medarbetare och underentreprenörer. Ledarskapet är en annan viktig del. Chefen kan inte ignorera när någon gör fel utan måste våga se och säga till.

Hon är tydlig med att arbetsberedning och planering är en nödvändig arbetsuppgift. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön och följa upp olyckor och tillbud är lika viktigt.

− Bry er om varandra, ta inga genvägar i arbetet och säg till när du uppmärksammar risker så kan alla komma hem hela varje kväll.

Säkra arbetsplatser

Arbetsmiljön och säkerheten på svenska byggarbetsplatser är i topp jämfört med andra länder, men branschföreträdare vill inte nöja sig med det. Hela byggbranschen är enig om vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla säkra arbetsmiljöer.

Dela det här på: