Peabs största nordiska arbetsmiljösatsning – Arbetsmiljöveckan

Den årliga Arbetsmiljöveckan som genomförs vecka 35 i hela koncernen har fokus på säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Arbetsmiljöveckan ska vara en vecka fylld med aktiviteter som inspirerar, engagerar samt ökar medvetenheten om hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser. Tillsammans stärker vi vår säkerhetskultur.

I år genomförs arbetsmiljöveckan 30 augusti – 3 september.

Årets tema: Belastningsergonomi

Peabs Arbetsmiljövecka har i år tema Belastningsergonomi - ett ämne som berör oss alla oavsett om vi jobbar i produktion eller på kontor. Vår kropp är gjord för rörelse och belastning – den mår bra av det. Men vi behöver en lagom blandning av belastning och vila för att kroppen ska fungera på bästa sätt vid arbete.

Visste du att ergonomiska belastningsfaktorer är den tredje vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar? Belastningsrelaterade arbetssjukdomar orsakas oftast av en kombination av olika saker, bland annat tunga lyft och förflyttningar av bördor, ensidigt och monotont arbete samt olämpliga arbetsställningar. (källa Arbetsmiljöverkets rapport om Arbetsskador 2020)  Men hur ska man göra för att undvika detta? Det fokuserar vi på under arbetsmiljöveckan.

Belastningsergonomi handlar om att anpassa arbetet så att man undviker risker för ohälsa och sjukdom. Det är viktigt för ett hållbart arbetsliv.

Dela det här på: