Nyhetsarkiv arbetsmiljö

Peab vill se upphandling som gynnar säkerhet och sund konkurrens

I augusti presenterade Transportstyrelsen sin rapport "Säkerhetshöjande åtgärder vid arbete på och vid väg". En slutsats är att regelverken till stor del finns på plats, men måste efterlevas i högre grad. Den bilden delar Peab, men efterlyser samtidigt fler åtgärder som skulle ge bättre förutsättningar att skapa en trygg miljö för personal och t...

Foto: Bård Gudim

Skyddsombud – ett betydelsefullt uppdrag

Till alla skyddsombud: tack för att ni gör ett så bra jobb för allas säkerhet! Den 21 oktober är det Skyddsombudens dag, därför vill vi uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag.

Peabs årliga säkerhetsvecka är igång: Om jobbet inte kan göras säkert, gör det inte!

Idag startar Peabs årliga Fokusvecka om säkerhet i arbetet. Produktionen stannar upp och runt om på arbetsplatser i Sverige, Norge, Finland och Danmark förs samtal om säkra och hälsosamma arbetsplatser. Ytterst är målet att skapa engagemang för att tillsammans minska tillbud och olyckor.

Peab vill se bättre förutsättningar att skydda sina vägarbetare

Med fara för livet. Det var titeln på en rapport som Seko gav ut för ett år sedan. Det är också verklighet för alla som jobbar på våra vägar. En redan utmanande arbetsmiljö förvärras av bristande hänsyn, höga hastigheter, hot och våld. Peab satsar på en mängd förebyggande åtgärder för att skydda sina anställda, men efterlyser också bättre föruts...

Säkerhetskultur temat för Peabs arbetsmiljövecka

Under företagets årliga arbetsmiljövecka genomförs dialoger om säkerhet, arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatserna. 2019 har vi extra fokus på säkerhetskultur. Peabs chefer besöker under veckan cirka 500 av arbetsplatserna i Sverige, Norge och Finland för att delta i samtalen.

Reflektionsdag för säkra och hälsosamma arbetsplatser

Den 29 april genomför vi på Peab för femte året i rad en koncerngemensam aktivitet då våra arbetsplatser gör uppehåll i arbetet klockan 10.00. Den 28 april är den internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet.

Arbetsmiljö och hälsa i fokus på Peab

Under företagets årliga arbetsmiljövecka genomförs dialoger om säkerhet på arbetsplatserna, och 2018 har vi extra fokus på hälsa och friskfaktorer. Peabs chefer besöker minst 500 arbetsplatser i både Sverige, Norge och Finland för att delta i samtalen.

Reflektionsdag för säkra och hälsosamma arbetsplatser

Den 27 april genomför vi på Peab för fjärde året i rad en koncerngemensam aktivitet då våra arbetsplatser gör uppehåll i arbetet klockan 10.00. Den 28 april är den internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet.

Arbetsmiljö i fokus på Peab

Arbetsmiljö är ett av Peabs absolut viktigaste fokusområden. Under företagets årliga fokusvecka besöker Peabs chefer minst 500 arbetsplatser i både Sverige, Norge och Finland.

Skyddsombud – ett betydelsefullt uppdrag

Till alla skyddsombud: tack för att ni gör ett så bra jobb för allas säkerhet!

template
template
template

template

template

template

template