Arbetsmiljö i fokus på Peab

Arbetsmiljö är ett av Peabs absolut viktigaste fokusområden. Under företagets årliga fokusvecka besöker Peabs chefer minst 500 arbetsplatser i både Sverige, Norge och Finland.

Vi kan aldrig acceptera att det sker olyckor på våra arbetsplatser och därför ska vi ha fortsatt största fokus på arbetsmiljöarbetet i alla led. Arbetsmiljö är ett av de absolut viktigaste fokusområdena vi har i Peab, alla dagar hela året. För att ge extra energi till det dagliga säkerhetsarbetet genomför vi denna årliga fokusvecka där chefer, medarbetare och underentreprenörer möts i dialog på våra arbetsplatser, säger Jesper Göransson, koncernchef Peab.

Under veckan genomför alla produktionsarbetsplatser dialogmöten om hur man kan göra konkreta förbättringar gällande arbetsmiljö och säkerhet på den egna arbetsplatsen.

På Peab involverar vi våra medarbetare i arbetet med tryggare arbetsplatser. Vi arbetar ständigt med beteenden och attityder för att man ska se riskerna i ett tidigt skede. Det gäller att alltid tänka säkerhet först, att bry sig om varandra och att inte vara rädd för att säga ifrån. Grunden till detta är ordning och reda och god framförhållning. Vår vision är på sikt att inte ha några olyckor alls, säger Urban Alm, personalchef med ansvar för arbetsmiljö på Peab.

Så arbetar vi med arbetsmiljö i Peab

Peabs arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt strategiska arbetsmiljöarbete. Peab arbetar sedan länge systematiskt med hälso- och arbetsmiljöfrågor, helt i enlighet med kraven i de gällande lagstiftningarnas föreskrifter i de länder vi är verksamma i.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.