Säkerhetskultur temat för Peabs arbetsmiljövecka

Under företagets årliga arbetsmiljövecka genomförs dialoger om säkerhet, arbetsmiljö och hälsa på arbetsplatserna. 2019 har vi extra fokus på säkerhetskultur. Peabs chefer besöker under veckan cirka 500 av arbetsplatserna i Sverige, Norge och Finland för att delta i samtalen.

— I den bästa säkerhetskulturen gör du och jag tillsammans vår arbetsplats  säker och inkluderande. Därför involverar vi våra medarbetare i arbetet med tryggare och hälsosammare arbetsplatser. Vi arbetar ständigt med beteenden och attityder för att man ska se risker i ett tidigt skede. Riskobservationer bidrar till att förebygga och förhindra skador och ohälsa. Det gäller att alltid tänka säkerhet först, att bry sig om varandra och att inte vara rädd för att säga ifrån. Grunden till detta är ordning och reda och god framförhållning.

Det är klart och tydligt att Peab sätter arbetsmiljön och säkerheten först - vi ska alltid jobba säkert.

Urban Alm, arbetsmiljöchef Peab

— Att ha ett varierat och utvecklande arbete, rak och tydlig kommunikation, delaktighet, lagom arbetsbelastning och att ha roligt på jobbet, är faktorer som främjar hälsa, trivsel och också påverkar säkerheten positivt.  Att arbeta proaktivt, främjande och agera säkert gäller inte bara Peabs chefer och medarbetare utan samtliga som är involverade på Peabs arbetsplatser. Det är klart och tydligt att Peab sätter arbetsmiljön och säkerheten först - vi ska alltid jobba säkert, säger Urban Alm, arbetsmiljöchef Peab.

— I Peab genomför vi denna årliga arbetsmiljövecka där chefer, medarbetare och underentreprenörer möts i dialog på våra arbetsplatser för att ge extra energi till det dagliga säkerhetsarbetet. Vi kan aldrig acceptera att det sker olyckor eller att människor på våra arbetsplatser blir sjuka av jobbet, och därför ska vi ha fortsatt största fokus på arbetsmiljöarbetet i alla led. Arbetsmiljö och hälsa är ett av de absolut viktigaste områden vi har i Peab, alla dagar hela året säger Jesper Göransson, koncernchef Peab.