Skyddsombud – ett betydelsefullt uppdrag

Till alla skyddsombud: tack för att ni gör ett så bra jobb för allas säkerhet! Den 21 oktober är det Skyddsombudens dag, därför vill vi uppmärksamma skyddsombuden och synliggöra deras viktiga uppdrag.

Vi har många kunniga och engagerade skyddsombud i Peab – och de får gärna bli ännu fler. Uppdraget som skyddsombud är betydelsefullt för att vi alla ska ha en trygg och säker arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv – de är riktiga vardagshjältar!

Skyddsombudens dag infaller varje år under EU:s arbetsmiljövecka, som alltid är vecka 43. I år genomför våra skyddsombud en kartläggning med fokus på riskhantering av bland annat hälsofarliga ämnen, för att på så sätt förebygga olyckor och ohälsa.

Säker arbetsmiljö

Arbetsmiljö och säkerhet är ett av Peabs viktigaste fokusområden. För att nå framgång krävs ett systematiskt arbete, ett bra och tydligt ledarskap och att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten.