Nu sätter vi stopp för diskriminering i byggbranschen

Peab och en rad andra aktörer har undertecknat en avsiktsförklaring mot kränkningar och övergrepp. ”Vi kommer att ta vårt ansvar för att agera så att ingen människa utsätts för kränkningar eller övergrepp inom byggbranschen.”

Initiativet kom från bostadsminister Peter Eriksson som vill kraftsamla mot kränkande behandling efter #metoo-kampanjen och #sistaspikenikistan. I ett möte med företrädare för byggbranschen den 30 november diskuterades hur man gemensamt kan agera mot kränkningar och övergrepp. Resultatet av mötet är den gemensamma avsiktsförklaringen.

Branschens avsiktsförklaring (pdf)