Närproducerade produkter och hållbara produktionsmetoder

Jörgen Johansson har arbetat i byggbranschen sedan 1981. Han vet därmed att det för bara några decennier sedan inte var en självklarhet att tänka på miljö- eller hållbarhetsfrågor i branschen.

– Nu håller hela byggsektorn glädjande nog på att utvecklas i rätt riktning. Och vi drar vårt strå till stacken genom att bland annat satsa på ECO-Asfalt, ECO-Betong, återvinning och miljövänliga transporter, säger han.

Innovativt tänkande, helhetsperspektiv, långsiktighet och samhällsansvar är de viktigaste hörnstenarna i ett effektivt hållbarhetsarbete. Och detta är inte bara Jörgen Johanssons filosofi utan det som präglar arbetssättet på Swerock och Peab Asfalt sedan flera år.

Att återanvända material som idag klassas som avfall är
ett måste för att klara av våra gemensamma miljömål.

Jörgen Johansson, regionchef Swerock och Peab Asfalt

Swerock tillverkar, återvinner samt levererar bland annat krossmaterial och betong. Peab Asfalt tillverkar asfalt och utför beläggningsentreprenader.

Främsta i branschen

När det gäller att hitta alternativa produktionsmetoder är man bland de främsta i branschen.

– Det gäller att få med sig hela kedjan i ett hållbarhetsarbete och Göteborg har kommit långt i detta. Vi har till exempel alltid varit en föregångare när det gäller mer miljövänliga transporter. Vi håller på att konvertera vår fordons- och maskinflotta samt våra produktionsanläggningar till mer miljövänliga drivmedel. Vi arbetar intensivt med att byta ut fossila bränslen till andra energislag som till exempel el, biobränsle och fjärrvärme. Eftersom vi satsar på närproducerat minskar vi även ned på långa transporter. Som del av det närproducerade samhällsbygget är målet att våra anläggningar ska ligga så nära slutkund som möjligt, förklarar han och tillägger att man redan har kommit väldigt långt tack vare egna, starka lokala etableringar.

– Redan 2014 började man utveckla nya, klimatvänliga metoder för att producera betong och asfalt. Det minskar koldioxidutsläppen betydligt säger han och tillägger att man konverterat en del av fabrikerna till alternativa bränslen och att det nu finns tre närliggande nya moderna betongfabriker – i Kållered, Borås och Skara.

Återanvända material

– Vi arbetar dessutom med att återvinna bland annat asfalt. Att återanvända material som idag klassas som avfall är ett måste för att klara av våra gemensamma miljömål. Det sparar även på naturresurserna. Det är viktigt att den offentliga sektorn är drivande och skapar rätt incitament samt rätt drivkrafter, Det finns mycket kvar att göra i samhällsbyggnadssektorn, konstaterar han.

Jörgen Johansson hoppas att även beställarna ska öka värdesättningen av miljövänliga åtgärder och våga investera i långsiktig hållbarhet.

– Jag är mycket stolt över att arbeta i ett företag som satsar på recycling och hållbara produktionsmetoder och som erbjuder närproducerade produkter och tjänster. Vi får aldrig glömma att vi ska lämna över ett hållbart företag och en välmående jord till kommande generationer.

– Klimatet angår och påverkar oss alla.

Mer information

ECO-Betong

Genom att ersätta en del av cementen med slagg, en restprodukt från stålproduktion, kan koldioxidutsläppen från tillverkningen reduceras med cirka 50.000 ton varje år.

ECO-Asfalt

Peabs ECO-Asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja. Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart. Asfaltbeläggning ställer extrema krav på hållbarhet. Den ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan, och det under en lång tid.

Återanvändning för ett resurseffektivt samhälle

Genom värdeskapande återanvändning och återvinning minimerar vi miljöpåverkan och bidrar till ett resurseffektivt samhälle. Med lång erfarenhet och trygga helhetslösningar omvandlar vi avfall och restmaterial till nya hållbara produkter.

Peab är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets resurser

Vi är 16.000 medarbetare fördelade i Sverige, Norge, Finland och Danmark och är unika i det att vi är organiserade i fyra affärsområden, som genom sin samverkan säkerställer att vi så långt som det är möjligt tar vara på lokala resurser i form av egen personal, egna insatsvaror och underentreprenörer. Tillsammans med vårt sociala samhällsengage...

Dela det här på:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.