Fördjupad information om Peabskolan

Här får du bland annat information om:

  • Peabskolans pedagogiska modell
  • Varför Peabskolan finns
  • Var skolorna ligger
  • Vem som kan söka
  • Praktik

Peabskolans pedagogiska modell

På Peabskolan präglas undervisningen av fyra grundläggande pedagogiska idéer:

  • Ett nära samarbete med företag från branschen
  • Lärandet utgår från dina behov
  • Dina ämnen hänger tätt ihop i undervisningen
  • Vi arbetar aktivt för en gemensam värdegrund

Ett nära samarbete med företag innebär att allt som kan göras i verkligheten ska göras där; vilket betyder att så snart eleven fått de hantverksmässiga grunderna och lärt sig om arbetsmiljö och säkerhet inne på skolan ska hon/han ut på en riktig arbetsplats och jobba i skarpt läge med verkliga uppgifter, en verklig kund och verkliga jobbarkompisar. Skolans lärare följer upp elevens kunskapsutveckling genom täta, regelbundna arbetsplatsbesök. På Peabskolan utgörs mer än 50 procent av årskurs 2 och 3 av praktik, vilket är mer än på många andra skolor.

Att lärandet utgår från dina behov innebär att alla elever har olika förutsättningar för lärande, det är ett viktigt perspektiv för oss på Peabskolan. Målet är det samma för alla, men vägen dit måste anpassas efter individens förutsättningar. Denna anpassning görs på flera olika sätt, men främst genom att eleven och läraren planerar tillsammans, så att elevens starkare sidor tas till vara och de svagare utvecklas.

Det är av största vikt att eleven upplever sin utbildning som en helhet och har god förståelse för hur och varför de olika momenten i utbildningen hänger ihop. I skolan jobbar vi med att väva ihop teoretiska ämnen med de praktiska. Alla övningar ska ha en koppling till ditt framtida yrke för att bäst göra dig redo för arbetslivet.

På Peabskolan arbetar elever och personal dagligen tillsammans med att motverka och förebygga alla former av diskriminering och kränkande behandling. Peabskolan ska vara en trygg plats och erbjuda en god studie- och arbetsmiljö för alla som vistas där. Det är vår övertygelse att trygghet och välbefinnande är en grundförutsättning för lärande. Lärare och elever samverkar aktivt under läsåret kring likabehandling och värdegrundsfrågor.

Varför finns Peabskolan?

Byggbranschen behöver mycket folk de närmaste åren. Även Peab, som är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag, behöver anställa duktiga byggnadsarbetare. För att få fram fler kompetenta byggare har Peab sökt och beviljats Skolverkets tillstånd att driva Gymnasieskolans Byggprogram.

Målet är att du som elev på Peabskolan ska få en gedigen yrkesutbildning med både byggämnen och kärnämnen. När du har gått klart utbildningen är det allra främsta målet naturligtvis att du ska kunna få ett jobb – gärna inom Peab!

En annan viktig tanke med Peabskolan vi även erbjuder introduktionsprogram, vilket ger dig som saknar behörighet till nationellt gymnasieprogram möjlighet att söka.

Var ligger Peabskolan?

Peabskolan finns i Malmö, Solna och Göteborg. När du så småningom kommer ut på praktik försöker vi hitta en Peabarbetsplats så nära ditt hem som möjligt.

Vem kan söka till Peabskolan?

Du som söker måste vara mellan 16 och 20 år, och får aldrig tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Praktik på Peabskolan

När du går på Peabskolan har du all din praktik på en av Peabs många arbetsplatser. Praktiken är en mycket viktig del av skolan och du är ute på mer praktik än på de flesta andra utbildningar.

Vi tror att man lär sig bäst ute i verkligheten. Därför får du komma ut på en arbetsplats redan under våren i ettan och vara där ungefär hälften av skoltiden under tvåan och trean.

Din bygglärare har ständig kontakt med din handledare ute på arbetsplatsen för att se vilka delar av byggkurserna som du blir klar med, och vad ni ska jobba vidare med inne i skolan.

När du är klar efter ungefär tre år på Peabskolan kan vi inte lova att du får ett jobb inom Peab, men vi kan lova att du har fått mycket erfarenhet, goda kunskaper och ett bra kontaktnät inom byggbranschen. Du lär känna folk och lär dig byggbranschen från grunden.  Om du sköter dina kort rätt får du stora möjligheter till ett bra jobb.

Branschrekommenderad skola, en kvalitetsmärkning

Peabskolorna är bland de första att kvalitetsmärkas som Branschrekommenderad skola av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN).

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.