Information med anledning av Corona-viruset

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

Peabskolans huvudman beslutar därmed att följa denna rekommendation och från och med den 18 mars 2020 bedrivs ingen undervisning i Peabskolans lokaler. Istället kommer Peabskolorna bedriva individanpassad distansundervisning enligt en tidigare upprättad plan. Vår beredskap och kompetens för detta är god.  Riskbedömning är gjord och vi fortsätter riskbedöma löpande. Beslutet gäller till och med påsklovet v 15 och därefter tas ett nytt beslut baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Huvudmannen vill poängtera att heltidsstudier bedrivs och uppmana alla elever att ta sitt fulla ansvar när det gäller studierna på distans.

Vi vet att många unga känner oro i dessa tider. Kuratorstöd kommer därför erbjudas de elever som har behov av detta.

Peabskolan kommer även fortsättningsvis att noga bevaka och följa myndigheternas rekommendationer.

Vid frågor kontakta Peabskolans ledning

Alexandra Johansson

VD Peabskolan

Telefon: 0733-37 64 50

Katarina Lindeman-Andersson

Rektor Peabskolan Solna

Telefon: 0725-33 36 15

Elisabeth Haugseth

Rektor Peabskolan Göteborg

Telefon: 0725-33 38 50

Nicklas Lundgren

Rektor Peabskolan Malmö

Telefon: 0733-37 67 74
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.