Bra att veta för dig som ska söka Peabskolan i Malmö

Vem får söka?

Du har rätt att söka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs 9 på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Riskerar du att inte bli godkänd?

Om du riskerar att inte bli behörig att söka nationella gymnasieprogram kan där ändå finnas en möjlighet på Peabskolan. Peabskolan erbjuder introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val samt Yrkesintroduktion.
 
Båda är riktade mot bygg- och anläggningsprogrammet och målet är att du så snart som möjligt ska kunna antas på bygg- och anläggningsprogrammet.
 
Läs mer om yrkesintroduktion på Skolverkets webbplats.

Sök till Peabskolan i Malmö

All information om hur du söker Peabskolan finns på antagningsenhetens webbplats.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.