Gemensamt branschbeslut säkerställer spårbarhet i byggandet

Tillsammans med våra största branschkollegor och branschorganisationer tar Peab nu ett gemensamt ansvar för en hållbar samhällsbyggnad och en mer effektiv och smartare byggbransch genom att ställa krav på en standardiserad identifikation för byggprodukter. Syftet är att skapa förutsättningar för en digitaliserad, spårbar och hållbar byggprocess och därmed möta framtidens krav.

– En effektiv digitaliserad byggprocess kräver att det finns en gemensam identifikation som följer byggproduktens hela livscykel, säger Robert Bennerheim, som representerat Peab i samrådsgruppen.

Identifieringen ger förutsättning för ett obrutet informationsflöde om byggprodukterna från tillverkning, projektering, byggande, förvaltning till och med rivning. Det betyder att redan när arkitekten skapar en byggnad kan rätt produkt anges. Det ger i sin tur kunden möjlighet att se en betydligt mera verklighetstrogen BIM-modell.

– Jag tycker att detta är ett utmärkt beslut som visar på vad vi kan åstadkomma för branschen när vi samarbetar med våra branschkollegor, fortsätter Robert Bennerheim. Initiativet har utarbetats av Peab, NCC, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance.

Principbeslutet innebär att använda GTIN (Global Trade Item Number) som en gemensam standardiserad identifiering av byggprodukter. GTIN används i hela världen, skapas av respektive företag och tilldelas varje unik produkt.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.