Peab ingår nytt ramavtal med statliga Specialfastigheter

Peab har tecknat ett rikstäckande ramavtal avseende större byggentreprenader till statliga Specialfastigheters ny-, om- och tillbyggnationer.

Peab är därmed en av några få utvalda entreprenörer som nu tecknat avtal. Avtalet avser entreprenader som är större än 100 MSEK inom Specialfastigheters befintliga fastighetsbestånd och eventuellt nya etableringar i Sverige. Det gäller i sju år. Peab har även sedan tidigare ett avtal med Specialfastigheter gällande mindre entreprenader.

Statliga Specialfastigheter har säkerhet som en av sina viktigaste frågor. Det kan handla om kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, vårdhem och försvarsfastigheter. Samtliga fastigheter är anpassade till verksamheter med höga krav på säkerhet i form av drifts-, person-, informations- och fysisk säkerhet.

I upphandlingen ställdes därför höga säkerhets- och skyddskrav samt krävdes stor erfarenhet av att utföra projekt i verksamheter som har pågående verksamhet 365 dagar om året och många gånger även dygnet runt. Ett par av utvärderingskriterierna gällde kostnadseffektivitet och risk- och möjlighetshantering avseende kostnad och kvalitet.

– Specialfastigheter ställer höga krav på att vi som leverantör delar deras värderingar avseende hållbarhet. På Peab arbetar vi aktivt med alla tre delarna inom hållbarhet, dvs miljö, ekonomisk och social hållbarhet och vår breda kompetens och stora erfarenhet i kombination med att vi finns representerade över hela landet, bidrog till att vi fick avtalet, säger Anders Bergeling, regionchef på Peab.

– Vi delar Specialfastigheters önskan om ett välorganiserat och förtroendefullt samarbete för att nå gemensamma mål och vi är oerhört stolta över att få förtroendet, säger Stefan Danielsson, affärsområdeschef Peab.

Ramavtalet löper initialt i två år, men kan förlängas ytterligare i två plus tre år.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Bergeling, regionchef Peab, 0733-37 46 00

Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.