Peab publicerar informationsbroschyr angående den föreslagna utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter

Peabs styrelse kallade sina aktieägare den 19 oktober till extra stämma den 12 november för att besluta om förslaget att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter. Idag har en informationsbroschyr publicerats med information om den föreslagna utdelningen.

Informationsbroschyren innehåller bakgrund och motiv till den föreslagna uppdelningen av Peabkoncernen samt en beskrivning av Annehem Fastigheters verksamhet. Informationsbroschyren innehåller vidare finansiella mål, utdelningspolicy och historisk finansiell information både för Annehem Fastigheter och Peab exklusive Annehem Fastigheter.

Informationsbroschyren är ett beslutsunderlag för Peabs aktieägare avseende styrelsens förslag att dela ut samtliga aktier i Annehem Fastigheter.

Informationsbroschyren och mer information om extra bolagsstämman finns på https://peab.se/om-peab/bolagsstyrning/extra-bolagsstamma-2020/.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45


Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.