Peab bygger gymnasieskola i Enköping

Peab har fått i uppdrag att bygga nya Westerlundska gymnasiet i Enköping. Skolan ska stå färdig i maj 2024 och kontraktssumman uppgår till 405 miljoner svenska kronor. Beställare är Enköpings kommun.

 Den nya skolan ska rymma 1 600 elever samt 200 lärare och övrig personal. Skolan är i tre plan och uppdelad i tre byggnader där gemensamma funktioner som entréhall, reception, aula, bibliotek samt café är centrerade till en av dessa. De övriga byggnaderna är avsedda till lugnare studiemiljöer. Två gröna innergårdar med olika utformningar länkar samman byggnaderna.

Skolan kommer genomgående att präglas av naturliga och robusta material med en stomme av trä och tegelfasad. Invändigt lyfts trästommens balkar och pelare fram och kompletteras av en färgskala på väggar och golv i enlighet med Enköpings kommuns riktlinjer för utbildningsmiljöer. Hållbarhet ska genomsyra hela projektet.

– Vi ser fram emot att bygga den nya skolan till Enköpings gymnasieungdomar. Det känns också bra att kommunen har stort hållbarhets- och klimatfokus i projektet, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad där projektet ska lämnas över till beställaren den 1 maj 2024.

Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2021.

 

Illustration: White arkitekter

                     

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils Staffansson, regionchef Peab, 073 337 32 00

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.