Peab bygger om väg 70

Peab har fått uppdraget att genomföra en ombyggnad av väg 70 mellan Enköping och Simtuna till en mötesfri landsväg med mitträcke. Syftet med ombyggnationen är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 182 Mkr.
Uppdraget är en totalentreprenad och arbetet påbörjas i juni 2016 och beräknas vara klart hösten 2017.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Bengt Johansson, regionchef Peab, 0733 37 26 66

Kajsa Jacobsson, vik. pressansvarig Peab, 072-5333484

Dokument

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.