Peab bokslutskommuniké januari – december 2018

Förbättrat resultat och höjd utdelning

Oktober – december 2018

 • Nettoomsättning 14 845 Mkr (14 490)
 • Rörelseresultat 863 Mkr (753)
 • Rörelsemarginal 5,8 procent (5,2)
 • Resultat före skatt 839 Mkr (825)
 • Resultat per aktie 2,39 kr (2,31)
 • Orderingång 10 451 Mkr (13 039)
 • Kassaflöde före finansiering 949 Mkr (1 508)

Januari – december 2018

 • Nettoomsättning 52 233 Mkr (49 981)
 • Rörelseresultat 2 573 Mkr (2 418)
 • Rörelsemarginal 4,9 procent (4,8)
 • Resultat före skatt 2 518 Mkr (2 458)
 • Resultat per aktie 7,12 kr (7,01)
 • Orderingång 51 087 Mkr (48 999)
 • Orderstock 45 819 Mkr (40 205)
 • Kassaflöde före finansiering -1 021 Mkr (2 295)
 • Nettoskuld 3 551 Mkr (1 216)
 • Soliditet 30,4 procent (32,2)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,00) per aktie

  Efter en stark avslutning kan vi summera 2018 som ett stabilt år med en positiv utveckling för våra verksamheter. Såväl omsättning som resultat och marginal ökade och vi går in i 2019 med en hög och väl diversifierad orderstock. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 4,20 kr per aktie, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef, telefon: 0431-89338
Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör, mobil: 070-5453269

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019 kl 8:00 CET.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.