Fotboll och framtidshopp

FC Rosengård är tidernas mest framgångsrika lag i damallsvenskan. Men när Peabkoncernen valde att sponsra FC Rosengård handlade det inte bara om fotboll, utan om att ge ungdomar en framtidstro och stödja dem på vägen ut i arbetslivet.

Klubben har vid sidan av ett av Sveriges bästa fotbollslag också ett stort samhällsengagemang. Projektet Boost by FC Rosengård är ett regionalt arbetsmarknadsprojekt, som rustar ungdomar för framtiden. Genom individanpassat stöd handlar det om att skapa trygghet, motivation och självinsikt likväl som att öka kompetensen och lära sig ta ansvar. Till sin hjälp har man ett stort arbetsgivarnätverk som erbjuder jobb och praktikplatser åt ungdomarna.

Och det har gett resultat. Över 70 procent av de som fullföljer programmet påbörjar en anställning eller studier. Hittills har det bidragit till att närmare 1.800 ungdomar har blivit självförsörjande.

Stadsdel med utmaningar

Att detta sker i Rosengård är förstås ingen slump. Malmöstadsdelen är ett av flera områden i landet som förknippas med hög arbetslöshet, våld och kriminalitet. När de som bor här upplever ökad otrygghet och hopplöshet skapas en ond spiral som underbyggs av den mediala bilden. Här finns självklart goda krafter, engagerade människor och positiva händelser, men det är skjutningar och bilbränder som ger publicitet.

Jobb ger möjligheter

Boost by FC Rosengård vill ge ungdomar något att samlas kring, inspiration och förebilder, en meningsfull fritid och en väg ut på arbetsmarknaden. Swerock är ett av företagen i Peabkoncernen som valt att samarbeta med FC Rosengård:

– Fler företag borde ta ställning och engagera sig, säger Håkan Wifvesson, vd på Swerock.

För honom är det en självklarhet att stödja projektet:

– Vi kan vara med och motverka den grogrund för våld och kriminalitet som utanförskap utgör genom att stå upp för de här områdena. Det är vi som kan erbjuda jobb, inkomster, socialt sammanhang och framtidshopp.

Klubben fyller ett tomrum i samhällets stöd till arbetslösa ungdomar, anser Håkan:

– FC Rosengård är ingen myndighet utan en fotbollsklubb. Det är en bra grund för att skapa förtroende och bygga en relation med ungdomarna. Projektets framgång bygger på personligt och respektfullt bemötande, personalens kompetens och skräddarsydda insatser. Ungdomarnas starka sidor lyfts fram och arbetsgivare står i kö för att anställa dem.

Det här är ett bra exempel på hur Peabkoncernen arbetar med socialt ansvarstagande, enligt Swerocks hållbarhetsstrateg Karin Bergkvist:

– Ungdomars framtid är Sveriges framtid. Inte bara individen utan hela samhället vinner på att ungdomar känner hopp. Om de tror på sig själva och sin möjlighet att forma en framtid ökar chansen att de gör bra val. Här finns goda krafter som får alldeles för lite uppmärksamhet och som fler borde stödja och lyfta fram. Vi hittar gärna fler liknande 

Små steg i vardagen skapar förändring

För en modern samhällsbyggare är det en självklarhet att ta ett samhällsansvar som sträcker sig längre än affären. För Peab är det sociala, lokala ansvarstagandet en del av ett närproducerat samhällsbygge.

Ideellt engagemang rustar ungdomar

Höllvikens Innebandyförening är en förening med stort engagemang för ungdomar i lokalsamhället – en verksamhet som väl matchar Peabs värderingar och önskan att stötta lokala initiativ för unga. Samarbetet mellan Peab och föreningen har lett till flera aktiviteter för att stärka unga för framtiden.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.