Mentor Sverige arbetar för en värld där unga får växa och utvecklas hälsosamt och drogfritt

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar förebyggande för att ge ungdomar självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och välja bort våld och droger.

Peab är sedan några år tillbaka en av organisationens partners.

- Tidigare var det nog många som tänkte att staten skulle ta hela ansvaret för att förhindra att ungdomar hamnar snett. Idag är många företag medvetna om att de också måste vara med och stötta ungdomar och deras föräldrar för att skapa ett bra samhälle, menar Mentor Sveriges generalsekreterare Karin Jordås.

Mentor Sveriges vision är en värld där unga får utvecklas hälsosamt och drogfritt. För Peab som samhällsbyggare är det därför naturligt att stödja detta viktiga arbete, och att vara med och ta ansvar i samhället. Dessutom kan vi stödja våra anställda som är föräldrar till ungdomar i den åldern som Mentor Sverige vänder sig till, att stå emot de krav som man kanske upplever finns.

Fakta Mentor

HM Drottning Silvia är styrelsens hedersledamot och grundare av Mentor Foundation. Läs mer på www.mentor.se.

Peab som jobbmentor

Genom Mentor Sverige engagerar sig Peab bland annat som jobbmentor. Syftet är att berätta om olika yrken för elever och ge dem ökad kunskap och förståelse för vilka valmöjligheter som finns och vad man kan jobba med.

Proffsmentor

De flesta skolor skulle vilja ha mer kontakt med företag och näringsliv. Med konceptet Proffsmentor har Peab öppnat dörren för högstadieelever i ett samarbete som stimulerar innovation och hållbar utveckling.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.