Mats Paulsson

Vice styrelseordförande i Peab AB.

f.1944. Invald 1992.

Vice styrelseordförande i Peab AB. Styrelseledamot i Ekhaga Utveckling AB, Mats Paulssons Stiftelse och Medicon Village Fastighets AB. Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.
Ledamot i Ersättningsutskottet.

Innehav
3.861.354 A-aktier
7.262.500 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2017-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.