Foto: Mette Ottosson

Mats Paulsson

Vice styrelseordförande i Peab AB.

f.1944. Invald 1992.

Vice styrelseordförande i Peab AB.

Styrelseordförande i Mats Paulssons stiftelse.

Styrelseledamotledamot i Ekhaga Utveckling AB, Medicon Village Fastighets AB, Hälsostaden Ängelholm AB, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond och Forget Foundation.

Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.

Ledamot i Ersättningsutskottet.

Innehav
3.861.354 A-aktier
7.679.175 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2019-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.