Mats Paulsson

Vice styrelseordförande i Peab AB.

f.1944. Invald 1992.

Styrelseledamot i Ekhaga Utveckling AB, Mats Paulssons Stiftelse, Medicon Village Fastighets AB, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande, Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond och Forget Foundation.
Tidigare olika ledande befattningar inom Peab sedan 1959.
Ledamot i Ersättningsutskottet.

Innehav
3.861.354 A-aktier
7.262.500 B-aktier

De redovisade innehaven gäller per 2018-12-31. Innehaven inkluderar makes/makas, omyndiga barns och privata bolags innehav.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.