Peab arbetar enligt Sveriges Byggindustriers uppförandekod

Sveriges Byggindustrier har en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag.

Uppförandekoden ingår som ett kriterium för medlemskapet, och de företag som är medlemmar har ombetts att ta aktiv ställning.

Peab har skrivit på BIs uppförandekod. Peab arbetar konsekvent och långsiktigt med dessa frågor och accepterar inte överträdelser mot vare sig Peabs Etiska riktlinjer eller BIs uppförandekod.

Mer om BIs uppförandekod

Koden innebär att medlemsföretag och dess medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. Läs mer på Sveriges Byggindustriers webbplats

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.