Produkter och tjänster

Peab har ett brett utbud av produkter och tjänster att erbjuda dig som kund. Nedan har vi samlat allt vi är specialiserade inom.

Anläggning

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Anläggningsprojekt skapar dessutom nya jobb och ny infrastruktur kan vara avgörande för ett områdes ekonomiska välbefinnande.

Asfalt

Peab Asfalt är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretaget med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt till både privata som statliga och kommunala kunder.

Avfallshantering och återvinning

I en bransch som står för 30 procent av landets totala energiförbrukning behöver alla ta ansvar för att minska sin energianvändning. Med satsningen Recycling tar Peab, genom dotterbolaget Swerock, ett större grepp om avfall och återvinning.

Betong

Fabriksbetong är det vanligaste byggmaterialet vid produktion av flerfamiljshus. Betong är stabilt och ljudisolerande, står emot eld och vatten, samt ger låga driftskostnader genom värmelagring. I Peabkoncernen producerar vi fabriksbetong i dotterbolaget Swerock.

Bostadsutveckling

Peab utvecklar och bygger bostäder för många människors behov: flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform. I nära samarbete med övriga verksamheter inom Peab skapar vi hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter.

Byggservice

Peab Byggservice är ett eget bolag i Peabkoncernen. Årligen utför vi drygt 50.000 uppdrag i Sverige, stora som små - inom privat näringsliv, kommunala verksamheter och hemma hos privatpersoner.

Byggsystem och byggprodukter

Peab Byggsystem består av Byggelement och Smidmek och är en del av Peabkoncernen. Peab Byggsystem tillverkar prefabricerade lösningar för bostäder, kontor, industri och affärslokaler.

Drift och underhåll

Peab har stor kunskap och kapacitet inom drift och underhåll och kan erbjuda väl fungerande utomhusmiljöer runt om i Sverige.

El

Genom vårt dotterbolag Lambertsson erbjuder vi tillfällig el- och värmeförsörjning till tillfälliga anläggningar och projekt samt uthyrning av generatorer för reservkraft. Dotterbolaget ATS Kraftservice projekterar, bygger ut och underhåller infrastruktur för kraft- och distributionsnät.

Entreprenad

Peab bygger kommersiella och offentliga lokaler som kontor, köpcentra, skolor och sjukhus åt både privata, kommunala och statliga beställare samt industrilokaler.

Fastighetsutveckling

Som fastighetsutvecklare har vi stor bredd och långt kunnande i att förädla och utveckla områden och mark för kommersiella lokaler eller ändamål - såsom kontor, köpcentrum, hotell, industrier, idrottsanläggningar m.m. Här kan du ta del av våra pågående och kommande fastighetsutvecklingsprojekt.

Fiber

Vi på Peab har genom åren byggt ut fibernätet över stora delar av landet och fördelarna är många. Fiberuppkopplingen ger dig 1 Gbit i sekunden vilket gör att du kan använda den senaste tekniken utan problem. Fiber är också väldigt driftsäkert och inte känsligt för väder eller vind. Dessutom ger det dig bra förutsättning för bättre mobiltäckning.

Grundläggning

Grundläggning är ett viktigt och många gånger tekniskt komplicerat arbete som innebär allt från geotekniska lösningar till professionellt genomförda entreprenaduppdrag.

Grus och berg

I Peabkoncernen ingår dotterbolaget Swerock, som är en av Sveriges största leverantör av grus- och bergprodukter. Swerock har ca 200 täkter, varav ca 110 är aktiva.

Linje- och kabelplöjning

Vi utför totalentreprenader för alla slags mark- och byggnadsarbeten. Vi förlägger starkström, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp. Renhållning, park- och grönyteskötsel, transporter och maskinuthyrning är andra viktiga delar inom vår verksamhet.

Peab Teknik

Affärsområdena Bygg och Anläggning har avdelningar som arbetar med att ta fram effektiva tekniska lösningar i anbud/projektering samt kunna erbjuda teknisk spetskompetens till produktionen. För kunden innebär detta trygga och mer kostnadseffektiva projekt med högre kvalitet.

Transport och maskin

Inom Peabkoncernen tillhandahåller vi flexibla lösningar inom transport- och entreprenadmaskintjänster. Vi erbjuder även skräddarsydda maskin- och transportlösningar för bland annat gruvindustrin.

Utemöbler / utegym

Peab kan genom varumärket Utform tillhandahålla utemöbler och träningsredskap i miljövänlig lärk - när du vill värna om miljön och samtidigt få hållbara produkter.

Uthyrning

Peabkoncernen erbjuder ett brett sortiment av byggmaskiner, bodar, byggställningar, byggnadskranar, mobilkranar, kranbilar, bygghissar, tillfälliga installationer, elmaterial och generatorer samt tillhandahåller tjänster inom energiteknik.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template

Partnering / samverkan

Partnering / samverkan är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.

Foto: Bert Leandersson

Välkommen till oss på Peabskolan!

Vi är en fristående gymnasieskola som utbildar inom husbyggnad och mark- och anläggning.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.