Webbplattform

Peab Air erbjuder en molnplattform som är en onlinetjänst på vilken genererade punktmoln och ortofoton används för flera olika syften. Volymer, areor och sträckor kan mätas ut, .dwg-filer kan läggas ovanpå det georefererade ortofotot och höjdskillnader i terrängen visas.

Areamätning

Areamätning görs med verktyget "Meassure Area". 

Starta verktyget och skapa en polygon genom att peka ut ett begränsningsområde för vilket du vill veta arean. För att peka ut sista punkten används dubbel- istället för enkelklick.

Längdmätning

För att mäta längd på ett objekt i modellen används "Meassure distance".

Starta verktyget genom att klicka på ikonen och peka sedan ut punkterna mellan vilka du vill göra längdmätning. Avståndet skrivs ut direkt på skärmen.

Ta ut koordinater

För att få reda på en koordinat i punktmolnet används verktyget "Show Coordinate".

Genom att först trycka på verktyget och sedan klicka på punkten man önskar få ut koordinat på, visas koordinaterna i röd text på skärmen.

För att avmarkera den gamla punkten, klicka på "Show Coordinate"-knappen igen.

Volymmätning

Volymmätningsverktyget kallas "Meassure Volume".

Volymverktyget fungerar liknande areaverktyget. Peka ut punkter till begränsningsområde och avsluta med dubbelklick.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.