Grus och berg

I Peabkoncernen ingår dotterbolaget Swerock, som är en av Sveriges största leverantör av grus- och bergprodukter. Swerock har ca 200 täkter, varav ca 110 är aktiva.

Swerock tillhandahåller ett komplett utbud av produkter, allt från makadam till naturgrus för betongtillverkning. Dessutom kan de, genom dotterbolaget Rådasand, erbjuda ett brett sortiment av specialprodukter som exempelvis gjuterisand till bilindustrin och filtersand för vattenreningsverk. För att våra produkter ständigt ska kunna uppfylla högsta möjliga krav på kvalitet och miljö arbetar de aktivt med produkt- och produktionsutveckling. Swerock deltar även i pågående forskningsprojekt för att säkerställa att våra produkter alltid lever upp marknadens allt högre krav.

Grus- och bergtäkterna är strategiskt rikstäckande spridda. Med närhet till dig som kund kan Swerock erbjuda effektiva, snabba och säkra leveranser av grus- och bergprodukter.

swerock.se

Läs mer om grus och berg på Swerocks webbplats.

radasand.se

Läs mer om specialsandprodukter på Rådasands webbplats.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.