VA-omläggning för nytt badhus i Uddevalla

Det ska byggas ett nytt badhus i centrala Uddevalla, vid tomten Windingsborg där nuvarande badhus Walkesborg ligger. I januari i 2019 startade Peab omläggningen av vatten- och avloppsledningar samt dagvattenledningar.

Befintliga ledningar går i dagsläget under den mark där det nya badhuset ska byggas. Nu dras 280 meter dagvattenledning, spillvattenledning och ny vattenledning i en båge runt området på andra sidan gatan mitt emot ett annat Peabprojekt, Teaterplantagekajen vid Bäveån.

Platschef Magnus Sjödin driver projektet tillsammans med ett drygt tiotal personer inklusive grävmaskinister och lastbilschaufförer.

Att allt vi gräver ner här vilar på lera är en utmaning i sig.

Magnus Sjödin, platschef

På grund av markförhållandena – marken består av lera, vilket innebär rasrisk - har hela området spontats för att man ska kunna jobba under säkra förhållanden. En av utmaningarna har varit att man varit tvungen att gräva under en gammal läckande ledning, vilket löstes genom dykare fick gå ner och plugga ledningen för att arbetet skulle kunna fortsätta. En stor del av de massor som grävts upp har visat sig vara förorenade, vilket gjort att man fått frakta till deponi i Båberg utanför Vänersborg.

Illustration: PP Arkitekter

Den största dagvattenbrunnen på området blir efter omläggningen en riktig bjässe på 9,1 ton, som ska ta emot dagvatten från stora delar av centrala Uddevalla.

— Att allt vi gräver ner här vilar på lera är en utmaning i sig. Det gäller att tänka till tillsammans med både geoteknikerna och beställaren för att lösa grundläggningen så att hela systemet av ledningar och brunnar ligger kvar på samma nivå där vi gräver ner dem, säger Magnus.

Omläggningen görs på uppdrag av Västvatten, och beräknas vara klart sommaren 2019. Bygget av det nya badhuset vid Windingsborg planeras starta 2020 och vara klart under 2022.

Fakta

Uppdrag
Omläggning av VA

Kund
Västvatten

Byggtid
2019

Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Kontakt

Magnus Sjödin

Platschef

Telefon: 0725-33 79 75

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.