Nya psykiatrilokaler, Kalmar

I direkt anslutning till Länssjukhuset i Kalmar bygger Peab, tillsammans med Region Kalmar Län, nya lokaler för en specialistpsykiatri i utveckling. Totalt rör det sig om cirka 25.000 kvadratmeter nybyggnation.

Projektet genomförs som en totalentreprenad i partnering. Under Fas 1 har Peab och Region Kalmar Län arbetat fram systemhandlingar med stort fokus på patienten och patientnyttan. Ambitionen har varit att byggnaden ska skapa en läkande miljö i framkant. Fas 2, som består av bygghandlingsprojektering och byggnation, påbörjades 2018-06-01.

Byggnationen av nya lokaler för specialistpsykiatri inom sjukhusområdet i Kalmar innebär att man uppnår ett lokalmässigt närmande till övrig hälso- och sjukvård vilket möjliggör och underlättar ett tvärspecialiserat omhändertagande av både psykiatrins och somatikens patienter.

– Det är fantastiskt roligt att göra verklig samhällsnytta. Det är alltid lite speciellt när ens kunskaper nyttjas och är en del i ledet när vi bygger åt en verksamhet där man gör skillnad för människor som är i behov av hjälp, stöttning och läkning, säger Per Magnusson, platschef Peab.

Slutanvändarna involverade i ett tidigt skede

Byggnationerna har föregåtts av ett långt förberedelsearbete med stort verksamhetsinflytande. Under lokalförsörjningsprocessen har specialistpsykiatrins samtliga avdelningar och öppenvårdsmottagningar varit involverade i workshops och arbetsgrupper. Ett arbete som drivits av Regionfastigheters funktionsplanerare tillsammans med projektets arkitekter.

Byggnaden består av tre huskroppar, 3-9 våningar höga. Det kommer finnas två innergårdar och en invändig atriumgård. Totalt kommer 41 vårdplatser för heldygnsvård med akutintag att finnas tillgängligt när byggnationen är klar.

Källaren är platsgjuten medan stommen i övrigt består av prefabricerade betongelement. Projektet utförs så att det ska kunna certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, klass silver.

Projektet beräknas vara färdigställt vintern 2021 och inflyttning för verksamheterna beräknas kunna ske tidig vår 2022.

Fakta

Kund
Region Kalmar Län

Byggtid
2018-2021

Entreprenadform
Totalentreprenad i partnering

Kontraktssumma
745 MSEK

Delaktiga i projektet
Peab Sverige AB
Peab Anläggning AB
Lambertsson Kran AB
Lambertsson Sverige AB
Peab Asfalt AB
Peab Byggservice AB
Swerock AB

Kontakt

Per Magnusson

Platschef, Peab

Telefon: 0733-37 45 62
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.