Med trivsel och trygghet på agendan

Verksamheten i en drift- och underhållsverksamhet skiftar beroende på årstider, geografi och på vilket uppdrag kunden ger. Peab Drift & Underhåll har uppdrag i hela Sverige vilket gör att variationen bland uppdragen är stor. Oavsett vilken årstiden eller geografin är så är syftet detsamma – att skapa trivsel och en trygg utomhusmiljö.

I Göteborg har Peab Drift & Underhåll ett flerårigt uppdrag för stiftelsen Kungälvsbostäder, där Peab ansvarar för åretruntskötseln av den yttre miljön kring 2.600 hyreslägenheter. Stiftelsen är Kungälvs största hyresvärd med målet att skapa ett bra boende med långsiktigt hållbara, trygga och vackra utemiljöer.

När det är som mest att göra och det verkligen brinner i
alla knutar samtidigt, då är det också allra roligast.

Annika Kirilov, platschef

Annika Kirilov är platschef och har tillsammans med sin grupp ansvar för att gräsmattor, lekplatser, planteringar, träd, gångvägar och parkeringar hålls i fint skick så att stiftelsens hyresgäster runt om i Kungälvs kommun får en trivsam och trygg miljö att vistas i.

Foto: Fredrik Lindfors
Foto: Fredrik Lindfors

– Det är ett omväxlande arbete som blir extra intensivt när vintern släpper sitt grepp på våren, berättar Annika. När det är som mest att göra och det verkligen brinner i alla knutar samtidigt, då är det också allra roligast.

Under vår- och sommarhalvåret ska vinterns grus och gamla löv städas undan, gräsmattor klippas, blommor och buskar planteras, rabatter grävs om, plantering, rensning av hängrännor och taktvätt. Det tillkommer också många extraarbeten under våren, som till exempel markarbeten eller montering av nya cykelställ eller utemöbler.

Vinterhalvåret ges halkbekämpning och snöröjning högsta prioritet – alla boende ska kunna ta sig till jobb, skolor och aktiviteter på ett tryggt sätt oavsett väderlek. En miljörevision görs en gång per år för att följa upp och säkerställa att man lever upp till beställarens miljökrav.

Ett gott bemötande en viktig del av uppdraget när man arbetar så nära de boende i ett område. I princip representerar Peabs medarbetare hyresvärden i sitt dagliga arbete på plats i bostadsområdena. Indirekt blir kundens kundnöjdhetsindex ett betyg även på Peabs insats.

Fakta

Kund
Stiftelsen Kungälvsbostäder

Period
Maj 2014 – maj 2019

Entreprenadform
Funktionsentreprenad

Kontraktssumma
35 Mkr

Yta
300.000 kvm

Visste du att...

...10.000 ton sand, vilket motsvarar tre simbassänger med olympiska mått, ska sandsållas för återbruk till kommande säsong i Stockholm.

...drift och underhåll i Stockholm har hand om 22 mil lång cykelled, vilket motsvarar sträckan Stockholm - Jönköping.

… drift och underhåll plockar 2 ton skräp om dagen i vår huvudstad, som i återvunnen energi motsvarar 233 timmar varmvattendusch, eller 6.000 timmars datoranvändning.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.