Så arbetar vi med återvinning och återbruk

Bygg- och anläggningsverksamhet genererar stora mängder restprodukter. Peabs målsättning är att ha en så resurseffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, dels genom att minska uppkomsten av avfall, och dels genom att ta tillvara på och återanvända det som är möjligt.

Resurseffektivisering bidrar även till att minska koldioxidutsläppen då såväl tillverkning av material som avfallshantering kräver energi. Det som är restprodukter för en part kan mycket väl vara råvaror för en annan; på så sätt kan vi arbeta med återbruk. Samarbeten med övriga aktörer längs värdekedjan och i branschen är därför grundläggande för att utveckla cirkulära flöden och en mer effektiv materialanvändning.

Utgångspunkten för Peab är att alla restprodukter, oavsett källa och beståndsdelar, ska hanteras miljömässigt korrekt och tas om hand med hänsyn till de lagar, regler och branschöverenskommelser som gäller. För att förhindra uppkomsten av avfall arbetar Peab för att med större precision kunna beräkna vilka mängder material och massor som behövs i produktionen. En prioriterad fraktion inom byggverksamheten är gips och isolering då en ökad återvinning bidrar till minskad deponering och det återvunna materialet kan återföras till produktionen av nytt material. 

Överskottsmassor klassas, beroende på hanteringsmöjligheter, antingen som avfall eller resurs. Peab har tagit fram ett arbetssätt för hantering av de massor som uppstår, tas emot, eller lämnar ett arbetsområde. På så sätt kan vi på Peab minska spridningen av oönskade ämnen samt öka möjligheten för återvinning och återbruk av massor.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.