Så arbetar vi med ökad biologisk mångfald

Peab arbetar aktivt med markanvändning som tar hänsyn till biologisk mångfald. En stor biologisk mångfald är avgörande inte bara för djuren och växternas egen överlevnad, utan också för människans välfärd.

Inom Peabs industriverksamhet driver vi bland annat täkter - här bör vi förklara kort vad det är och varför vi driver detta, dvs typ “där vi utvinner xxxx som används / är en förutsättning för / i vår xxxverksamhet. Även om täkter innebär ingrepp i naturen, har de också stor potential för att hysa höga naturvärden både under driftskedet och efter avslutad verksamhet. Många av de förutsättningar som finns i täkterna är unika och förekommer i liten omfattning i det omgivande vardagslandskapet. Områdena innehåller speciella miljöer där arter som ofta trängs undan kan hitta en livsmiljö. 

Innan vi startar en täkt låter vi alltid experter göra en naturvärdesbedömning på plats, och vi stämmer av med ArtDatabanken, naturvårdsintressen och gällande bestämmelser. Vår ambition är att inte bara återställa i efterbehandlingsarbetet vid våra täkter, utan att addera nya värden, skapa livsmiljöer för hotade arter eller attraktiva friluftsområden för närboende. Det kan till exempel handla om att inte lämna en jämn bergvägg, utan spränga några klipphyllor där fåglar kan hitta boplatser. 

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.