Höga energikrav för en klimatneutral verksamhet

Peab arbetar med höga krav på energieffektivitet både under och efter avslutad byggprocess. Vi strävar efter att minska både den egna energianvändningen och kundernas, genom att bygga bostäder med lägre energianvändning än normkraven. Initiativ för att minska energianvändningen i verksamheten tas kontinuerligt. Ett sådant är exempelvis byggandet av passivhus och plushus.

Passivhus har så små värmeförluster att endast luft används som värmesystem. Det är möjligt då passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Passivhusen nyttjar också solinstrålningen för uppvärmning och för att värma varmvatten där det är möjligt. Peab byggde de första passivhusen i Sverige, och den första passivhusförskolan i Norden. Därefter har vi byggt och bygger hus helt eller mycket nära dessa krav. Peab bygger även plushus, som till och med generar mer än energi än vad det nyttjar.

Peab arbetar även med eldrivna transporter. Vi testkör bland annat helt elektriska transportlösningar för byggbranschen, vilket är ett stort steg mot mer klimatsmarta transporter. Inrikestransporter står för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige; därmed är införandet av eldrivna lastbilar en viktig satsning. I Peabkoncernen ska vi ha en klimatneutral verksamhet år 2045, vilket betyder att satsningen ligger helt i linje med våra miljömål. 

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.