Så arbetar vi med koldioxidreduktion

Peab arbetar aktivt med att minska klimatutsläpp i alla delar av verksamheten. För att kunna erbjuda mer hållbara material har vi tagit fram ECO-familjen, där ECO-Asfalt, ECO-Betong, ECO-Prefab, ECO-Stomme och ECO-Ballast ingår. Med ECO-familjen kan vi erbjuda samma höga kvalitet på slutprodukten, bara mer klimatsmart än tidigare.

Det är inte bara materialen som är mer hållbara; vi arbetar i flera led för att uppnå koldioxidreduktion. Exempelvis görs armeringen i ECO-Prefab av återvunnet stål och vid tillverkningen använder vi grön el. Dessutom transporteras de färdiga produkterna så långt det är möjligt med tåg.

Då bygg- och anläggningsverksamhet genererar stora mängder restprodukter prioriterar vi även att minska uppkomsten av avfall, samt återbruk och återvinning. Genom resurseffektivisering ser vi till att reducera koldioxidutsläpp.

Peab är även med och förbättrar förutsättningarna för koldioxidreduktion, genom att exempelvis bygga solceller och testköra helt elektriska transportlösningar för byggbranschen. Vid byggen säkerställer vi dessutom att all markanvändning tar hänsyn till biologisk mångfald, genom att bland annat skapa livsmiljöer för hotade arter och utveckla grön infrastruktur.

 

Här bör vi kanske säga att det är av våra tre miljömål,  om vi bara skriver att vi “arbetar mot” det som upplever man det lite mer flytandeoch flummigt.I Peabkoncernen arbetar vi mot att ha en klimatneutral verksamhet år 2045.

Finns det något mer vi bör skriva om? Exempelvis rivning och sanering/ta tillvara på rivningsmassor?

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.