Miljöcertifierade byggnader – för ett hållbart samhälle

Fastigheter har stor påverkan på vår miljö, både under produktion och under drift. Som ett av de största företagen inom bygg- och anläggningsbranschen har Peab därför stora möjligheter att bidra till ett hållbart samhälle. Ett sätt är genom att miljöcertifiera våra byggnader, för att se till att vi bygger hållbart.

En miljöcertifiering av byggnader erbjuder ett tydligt ramverk att arbeta efter för att bedöma hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Själva certifieringen eller märkningen inkluderar en tredjepartsgranskning vilket innebär att man får en kvalitetssäkring av det arbete som utförts och byggnadens miljöprestanda. På så sätt kan vi också jämföra miljöprestanda hos byggnader som certifieras.

I Sverige Svanenmärks Peabs egenutvecklade flerbostadsprojekt. Egenutvecklade kommersiella byggnader certifieras enligt det internationella systemet BREEAM. I Finland har Peab Fastighetsutveckling specialiserat sig på kontorsfastigheter med LEED-certifiering. Valet att miljöcertifiera våra byggnader är ett steg mot vår vision att vara Nordens Samhällsbyggare. 

 

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.