Trivsamma och trygga utomhusmiljöer för alla

Peab är en av Nordens ledande aktörer inom utomhusmiljöer i Sverige. Vi är verksamma året om över hela landet. Vår verksamhet skiftar efter årstiderna och omfattar skötsel, underhåll och markanläggning med syftet att skapa trivsamma och trygga utomhusmiljöer.

Till exempel arbetar vi med att hålla Sveriges vägar trafiksäkra året om, vilket innefattar snöröjning, sandsopning, att hålla vägar fria från hinder samt övrigt vägunderhåll. Vi har lång erfarenhet och vi är vana vid arbeten vid stora vägar vilket ställer krav på planering, försiktighet, tillgänglighet och beredskap.

Vi arbetar också med att sköta och anlägga parker, underhålla slussar, hamnar, badplatser, och lekplatser, vilket bland annat innefattar grönyteskötsel såsom gräsklippning, ogräsrensning och renhållning. 

För utomhusmiljöer såsom skolor, parker, utegym, lek- och rastplatser, golf- och campinganläggningar, motionsslingor och hundrastgårdar använder vi oss ofta av träprodukter från Utform. Träprodukterna tillverkas i Sverige av lokalt producerad lärk, ek och bok som är av naturen motståndskraftiga och ett miljövänligt alternativ av hög kvalitet.  

En stor del av vårt arbete utförs av Peab Drift & Underhåll.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.