Badrumsrenovering

Att stå inför en badrumsrenovering innebär många val när det gäller funktionalitet, design och komfort. Det kan handla om stort som smått - och ofta spänner frågorna över flera områden såsom VVS, el eller ytskikt såsom kakel och klinkers.  Det är en stor process, där du kan komma att behöva hjälp i flera led.

Hos Peab Byggservice har du en kontakt som du kan vända dig till under hela processen. Vi förmedlar alla de tjänster som behövs och ser till att alla inblandade avtalsleverantörer och installatörer håller sig till den plan vi gjort upp tillsammans med dig i projektets början. Just när det gäller våtrum måste det kännas tryggt och vi har expertisen och erfarenheten för att uppnå ett branschgodkänt våtrum.  Vi tror på rak och enkel kommunikation, där vi finns tillgängliga och är lyhörda för era behov. 

Våra yrkesarbetare är vana att arbeta såväl i offentliga som hemmamiljöer, där människor rör sig och verkar under pågående arbete. Vi håller snyggt och prydligt omkring oss under arbetets gång.

Här kan du se Peab Byggservices certifikat BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.

Dela det här på: