Trivsamma parker och lekplatser

Parker och lekplatser fyller många funktioner för människor i alla åldrar. Det är platser för lek, träning, återhämtning, umgänge och för att komma i kontakt med naturen. Peab har många års erfarenhet av att bygga, besiktiga och underhålla parker och lekplatser.

Många uppdrag vi har är om- och nybyggnationer, samt reparation av alla typer av markutrustning som till exempel parkmöbler, lekplatser, utomhusbad, eller motionsanläggningar. En del av vårt arbete handlar också om renhållning och tillsyn, till exempel genom kontroll av livräddningsutrustning och städning av toalettbyggnader. Dessutom utför vi löpande underhåll såsom komplettering av växter i planteringar samt beskärnings- och gallringsprogram för träd, buskage och naturlika planteringar.

Vi vill skapa grönområden och aktivitetsutrymmen som är trivsamma och som folk vill vistas i. Detta gör vi till exempel genom att skapa vackra säsongsdekorationer- och planteringar, samt genom att använda stämningsfull dekor vid högtider eller andra event som ökar trivsel ger ett inbjudande intryck i stadsmiljön.

Ett viktigt arbete med utomhusmiljöer är att säkerställa att lekplatser och utegym uppfyller vissa krav, som till exempel europastandarder för leksaker. Detta gör vi genom att utföra besiktningar med certifierade besiktningsmän.

En stor del av vårt arbete utförs av Peab Drift & Underhåll.

Peab Drift & Underhåll

Vi är verksamma i hela Sverige där vi sköter om och anlägger parker samt utför grönyteskötsel så som gräsklippning, ogräsrensning och renhållning. Vi håller trafiken fri från hinder, underhåller badplatser, lekplatser, slussar och hamnar, samt sopar sand och har hand om snöröjning. 

peabdrift.se

Utform

Vi erbjuder tåliga produkter för utomhusaktiviteter. Sortimentet består av sittgrupper, informationstavlor, grillarrangemang, vindskydd, lekredskap, träningsredskap, m.m. 

utform.se

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: