Industriverksamhet som skapar nya livsmiljöer 

Biologisk mångfald är avgörande, inte bara för djur och växters överlevnad, utan också för människans välfärd. Byggverksamheter innebär ofta ingrepp i naturen, därför ser vi på Peab det som vårt ansvar att aktivt ta hänsyn till biologisk mångfald i vårt arbete. 

Inom Peabs industriverksamhet ingår bland annat täkter, vilket innebär att vi både bryter bergmaterial och återvinner när brytningen är klar. Innan vi startar en täkt låter vi experter göra en naturvärdesbedömning på plats, detta eftersom täkter har stor potential att bidra till höga naturvärden, både under driftskedet men även efter avslutad verksamhet. Områdena innehåller speciella miljöer där arter som ofta trängs undan kan hitta en ny livsmiljö. Vi jobbar regelbundet med biologiska mångfaldsplaner som vi fortlöpande utvecklar för flera av täkterna.  

Utöver detta arbetar vi med biologisk mångfald på flera andra sätt, till exempel genom att utveckla grön infrastruktur som faunapassager för såväl stora djur som mindre.   

Peabs dotterbolag Swerock har dessutom drivit projektet ”Ökad biologisk mångfald i täkter både under drift och efter avslutad verksamhet” samt är med i nätverket Business@Biodiversity Sweden. 

Miljösmarta val för en bättre framtid

På Peab arbetar vi aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi har en tydlig ambition om att arbeta hållbart genom våra långsiktiga miljö- och klimatmål. 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter. År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet, och 2045 ska vi vara klimatneutrala. Peab AB ställer sig också bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn. 

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.