Grunden för ett fungerande samhälle

Vatten är en förutsättning för en stor del av de aktiviteter som vi utför varje dag, likväl som för många branscher. Om kvaliteten på eller tillgången till vatten minskar, kan det därmed leda till stora utmaningar i samhället.

Peab arbetar bland annat med att bygga och effektivisera vattenverk, avloppsreningsverk och vattenförsörjning.

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: