För ett mer hållbart och smidigt arbete

Med hjälp av monteringsfärdiga byggsystem kan byggarbetsplatser korta ned byggtider och minska kostnader.

Peab tillverkar prefabricerade byggsystem för bostäder, kontor, industri och affärslokaler, och även olika industrier såsom smides- och plåtarbeten till byggnadsindustrin. Vid behov kan byggsystemen kundanpassas. Byggsystemen består av brett sortiment av produkter såsom skalvägg, plattbärlag, massivbjälklag, balkongplattor, betongstommar, håldäck och utfackningsvägg.

Vi använder oss av ECO-Prefab, ett miljövänligare prefabricerat betongelement, och ECO-Stomme, betongstommar med lägre klimatpåverkan. Istället för att enbart använda cement som bindemedel, innehåller dessa produkter en högre andel slagg som bindemedel, vilket minskar koldioxidutsläppen. Genom att använda oss av ECO-produkter minskar vi vår miljöpåverkan avsevärt. I ECO-Prefab används dessutom Merit, en restprodukt från ståltillverkning.

Peab är verksamma i hela Sverige och våra kunder finns både internt inom Peab och bland stora byggentreprenörer samt mindre husbyggare. Byggsystemen levereras till Peab från Smidmek och Byggelement.

Byggelement

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement. Vi producerar och levererar projektanpassade stommar och element direkt till byggarbetsplatsen, färdiga för montage.

byggelement.se

Smidmek

Smidmek projekterar, levererar och monterar prefabricerade stål- och betongstommar. Vi utför även tunnplåtskonstruktioner i samband med stål- och betongentreprenaderna.

smidmek.com

K-System

Vi erbjuder en helhetslösning inom byggnadskonstruktion tillsammans med våra systerbolag. Våra beräkningsingenjörer, uppdragsledare och projektörer säkerställer tillverkningsritningar och handlingar för konstruktionen av byggnadsstommar.

ksystem.se

Photo: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Hållbart samhällsbyggande

Som samhällsbyggare arbetar vi på Peab systematiskt och målinriktat med vårt hållbarhetsarbete. Trots vår storlek är vi måna om att vara lokalt förankrade, vi eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande, samtidigt som vi ger bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna vi utvecklar. Våra viktigaste hållbarhetsmål är våra tre miljömål och visionen om noll allvarliga olyckor på arbetsplatsen. 

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Dela det här på: