Hamnar - en viktig länk till resten av världen

En stor del av Sveriges import och export sker via fartyg, vilket innebär att många av de produkter vi ser som en självklarhet i vår vardag kommer in via hamnar. Att frakta varor via godsfartyg är ekonomiskt, klimateffektivt, samt möjliggör många arbetstillfällen. Därmed är fungerande hamnar essentiellt såväl för ekonomin och miljön, som för ett bekvämt liv.

Hamnar är en utmanande byggarbetsplats, på grund av de komplexa markförhållanden de utgör. Peab har lång erfarenhet av att bygga hamnterminaler och att rusta upp hamnar. Vi utför också hela sjöentreprenader så som sjöledningar, kajer, muddring av farleder, bogsering och uthyrning av pontoner. Koncernens samlade kompetens gör att vi kan säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga under hela projektet.

Genom att ta hand om muddermassor, kan materialet återanvändas för att exempelvis bygga ett nytt terminalområde eller en kaj. Peab kan också omhänderta förorenade muddermassor, tack vare vår egenutvecklade teknik (ProSol) som kapslar in föroreningarna med bindemedlen granulerad slagg och cement. Genom omhändertagande och återanvändning av muddermassor minimeras dessutom transporter och inköp av nya produkter.

Peab Marin

Peab Marin utför sjönära tjänster inom sjö, mark och anläggning. Med egna sjötekniker, sjömätare, dykare och anläggare utför vi uppdrag åt statliga verk, kommuner, båtklubbar, stiftelser och privatpersoner. 

peabmarin.se

Peab Grundläggning

Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag med ett brett urval av olika metoder och tekniker. Vi erbjuder professionell hjälp inom områdena spontning, pålning, borrning, injektering, jetinjektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar.

peabgrundlaggning.se

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: