Hamnar - en viktig länk till resten av världen

En stor del av Sveriges import och export sker via fartyg, vilket innebär att många av de produkter vi ser som en självklarhet i vår vardag kommer in via hamnar. Att frakta varor via godsfartyg är ekonomiskt, klimateffektivt, samt möjliggör många arbetstillfällen. Därmed är fungerande hamnar essentiellt såväl för ekonomin och miljön, som för ett bekvämt liv.

Hamnar är en utmanande byggarbetsplats, på grund av de komplexa markförhållanden de utgör. Peab har lång erfarenhet av att bygga hamnterminaler och att rusta upp hamnar. Vi utför också hela sjöentreprenader så som sjöledningar, kajer, muddring av farleder, bogsering och uthyrning av pontoner. Koncernens samlade kompetens gör att vi kan säkerställa att rätt resurser finns tillgängliga under hela projektet.

Genom att ta hand om muddermassor, kan materialet återanvändas för att exempelvis bygga ett nytt terminalområde eller en kaj. Peab kan också omhänderta förorenade muddermassor, tack vare vår egenutvecklade teknik (ProSol) som kapslar in föroreningarna med bindemedlen granulerad slagg och cement. Genom omhändertagande och återanvändning av muddermassor minimeras dessutom transporter och inköp av nya produkter.

Peab Marin

Peab Marin utför sjönära tjänster inom sjö, mark och anläggning. Med egna sjötekniker, sjömätare, dykare och anläggare utför vi uppdrag åt statliga verk, kommuner, båtklubbar, stiftelser och privatpersoner. 

peabmarin.se

Peab Grundläggning

Peab Grundläggning är ett av Sveriges största grundläggningsföretag med ett brett urval av olika metoder och tekniker. Vi erbjuder professionell hjälp inom områdena spontning, pålning, borrning, injektering, jetinjektering, grundförstärkning och grundläggning med borrplintar.

peabgrundlaggning.se

Några av våra projekt inom hamnar och sjöarbeten

Foto: Peter Steen

Väsjö torg, Sollentuna

Peab fick uppdraget att utföra exploateringsarbeten för det nya bostadsområdet Väsjö torg i Sollentuna, norr om Stockholm. Beställare är Sollentuna kommun. I uppdraget ingick att anlägga gator samt ledningar och kajer.

Ny kaj i Hargshamn, Östhammar

Vi har byggt en ny kaj i Hargshamn i Östhammars kommun. I projektet ingick även att anlägga en 182 meter lång kaj som byggts som en stödmurskaj. Den nya kajen möjliggör för betydligt större fartyg att angöra hamnen.

Visionsbild: Trafikverket

Sluss och klaffbro, Södertälje kanal

Slussen i Södertälje är Nordens största handelssluss. Ombyggnaden av slussen ingår i Mälarprojektet vars syfte är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal.

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.