Samhällsviktiga uppdrag i och nära vatten 

Det byggs allt mer nära och intill vatten, dels för att människan gärna vill bo nära sjö och hav, men även för att det är klimatsmart att transportera varor på vatten. Att bygga vid vatten kan vara en utmaning när det gäller arbetsmiljön men även när det gäller teknik, miljö och kvalitet. Vi har lång erfarenhet och specialistkompetens samt särskilt anpassad utrustning för att kunna utföra allt från små och enkla till mer komplexa marina projekt.

Peab erbjuder marina tjänster i egen regi genom Peab Marin. Det kan vara allt från hela sjöentreprenader som sjöledningar, kajer, muddringar, bogsering eller uthyrning av pontoner. Vi kan vara med redan i projekteringsskedet med vår sjömätningsavdelning och dokumentera sjöbotten och ge förutsättningarna för byggnation. Vi kan även gå ner med dykare eller dykrobotar för att säkerställa vad som finns på sjöbotten. 

Peab är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 och har goda rutiner för att säkerställa att alla våra enheter är besiktigade och sjövärdiga. Arbetsmiljömässigt är det en klar fördel att kunna utföra hela projekt i egen regi då vi säkerställer att alla jobbar efter samma höga säkerhetstänk. 

Närproducerat samhällsbygge

Att arbeta lokalt där våra kunder finns utgör grunden i vårt miljö- och klimatarbete. Vi värderar högt att arbeta med lokala resurser såsom egen personal och egna insatsvaror i projekten. På så vis är vi med och bidra till utvecklingen i de orter där vi verkar. Vi tar tillvara på det unika i att vi finns nära, att vi kan den lokala marknaden och att vi har alla de delar som behövs för att genomföra ett projekt – genom hela processen.  

Foto: Annika Persson

Skapa framtidens byggbransch

Det är våra medarbetares kompetens och engagemang som bygger Peab. Därför är en av våra strategiska målsättningar att vara den bästa arbetsplatsen. Det betyder att alla som arbetar inom Peab ska gå till arbetet varje dag och känna sig trygga, inkluderade och engagerade. Peab är en arbetsplats för alla. Hos Peab får du varierande och utvecklande uppgifter i en miljö med människan i fokus.   

Dela det här på: