Etik och antikorruption

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter. Genom god etik och transparens skapar vi förtroende och stärker våra relationer. Vi arbetar med utbildning och information om etik och antikorruption och är tydliga med att överträdelser, oavsett vem som begår dem, leder till konsekvenser.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Peab i samverkan mot mutor och korruption

Peab har tillsammans med andra stora aktörer i byggbranschen undertecknat en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting för att stärka arbetet mot korruption.

Utbildning i etik

Som ett led i det förebyggande arbetet mot korruption och överträdelse av Peabs regler avseende affärsetik och affärsprinciper genomförs utbildningsprogrammet Etikrundan.

Peab arbetar enligt Byggföretagens uppförandekod

Byggföretagen har en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag.

Peab bidrar till ett säkrare samhälle

Säkerhetsarbete är inte bara en intern angelägenhet. Funktionen Säkerhets uppdrag är att förebygga brott, minska skadeverkningar av brott och skapa förutsättningar för trygga arbetsplatser.

Nasdaq ESG Transparency Partner

Peab har utsetts till ‘Nasdaq ESG Transparency Partner’ för vår strävan att vara transparenta mot marknaden och lyfta fram företagets hållbarhetsstatus till allmänheten; både nuvarande och framtida investerare.

Rapportera överträdelser

Vi vill göra rätt, följa lagar och vår uppförandekod. Om du misstänker överträdelser kan du rapportera det anonymt i Peabs visselblåsartjänst.

Läs mer >>

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.