Etik och antikorruption i Peab

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter. Genom god etik och transparens skapar vi förtroende och stärker våra relationer.

Grunden för Peabs verksamhet, och därigenom även grunden för vårt etikarbete, är Peabandan och våra kärnvärden: jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. Peabs verksamhet ska kännetecknas av god etik vilket är en nödvändig och naturlig förutsättning i Peabs roll som ansvarsfull samhällsbyggare.

Att följa tillämpliga lagar, uppförandekoder och andra gällande regler för verksamheten är viktiga utgångspunkter för god etik, men detta tycker inte vi tillräckligt. God etik för oss innebär att man inte ligger och balanserar på gränsen till det tillåtna eller det etiskt godtagbara utan har en betryggande marginal till denna gräns och även inriktar sig på att hitta ytterligare positiva värden, såsom sunda och långsiktiga relationer, rättvist behandling av alla inblandade och goodwill genom schyssta affärer.

Vi har nolltolerans mot korruption vilket framgår vår Uppförandekod, Leverantörskod och våra landspecifika Riktlinjer om Antikorruption.

Peabs etiska råd, vars roll bland annat är att utveckla det förebyggande arbetet för att motverka korruption, genomför löpande riskanalyser. Det åtgärdsprogram som Peab arbetar med är ett resultat av dessa riskanalyser. Läs mer om Peabs riskanalys avseende korruption här.

På Peab arbetar vi systematiskt med utbildning och information om etik och antikorruption och är tydliga med att överträdelser, oavsett vem som begår dem, leder till konsekvenser.

Läs mer om hur vi på Peab jobbar med etik och antikorruption i länkarna nedan.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.