Vi ser till att du kommer fram säkert

Att bidra till trafiksäkra vägar och god framkomlighet är en viktig uppgift för att vi ska ha ett välfungerande samhälle. Arbete vid högtrafikerade motorvägar och andra vägar kräver mycket planering, stor försiktighet och beredskap dygnet runt, årets alla dagar.

Peab har lång erfarenhet av att arbeta på och intill högtrafikerade vägar, både med vägreparation samt med att varna och informera trafikanter. Peab utför bland annat halkbekämpning, fast- och tillfällig skyltning, avspärrning för vägarbeten, vinterväghållning, skötsel av ytor bredvid vägen, underhåll av belysning och övervakningssystem med mera.

Peab har stor erfarenhet av att lägga ny- och underhållsbeläggningar i Sverige – allt från mindre riksvägar till stora Europavägar. Det omfattar olika moment, såsom återvinning av asfalt, förstärkning, infräsning, uppsättning av mitträcken med mera. Peab utför både större och mindre projekt och asfaltering av privata vägar eller samfällighetsvägar. Vi kan också utföra mindre markarbeten och stensättningar.

Peab Asfalt

Peab Asfalt är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretaget med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt till både privata som statliga och kommunala kunder. Vi kan hjälpa dig att asfaltera allt från garageuppfarter, vägar, broar till stora infra projekt. 

peabasfalt.se

 

Peab Drift & Underhåll

Vi är verksamma i hela Sverige där vi sköter om och anlägger parker samt utför grönyteskötsel så som gräsklippning, ogräsrensning och renhållning. Vi håller trafiken fri från hinder, underhåller badplatser, lekplatser, slussar och hamnar, samt sopar sand och har hand om snöröjning. 

peabdrift.se

Bli leverantör till Peab

Vill ditt företag vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling? Ansök om att bli leverantör till Peab. Vi har alltid behov av leverantörer som delar vår ambition om god affärsetik och högt samhällsengagemang.

Långsiktiga karriärmöjligheter

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att forma din egen karriär och att prova på nya, utmanande uppgifter. Våra anställda ska känna sig delaktiga, ha förutsättningar att prestera och utvecklas, och samtidigt må bra hos oss – länge. 

Dela det här på: